Oferta

Dom Pomocy Społecznej w Zamościu jest przeznaczony dla 52 Wychowanek niesprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego; natomiast uzasadnia potrzebę stałej opieki. Dom zamieszkuje 1 dziewczynka w wieku 16 lat oraz 51 dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie.

Dom składa się z parteru,  I  piętra oraz zabudowanego poddasza. Dom posiada ogrzewanie gazowe i wodę z kanalizacji miejskiej. Warunki lokalowe w chwili obecnej są dobre; zgodne z wymogami standaryzacji. Dom posiada: 8 pokoi 2 osobowych, 5 pokoi 3 osobowych oraz dwie sale 4 osobowe (osoby leżące). Wszystkie pokoje są bez węzła sanitarnego. Do dyspozycji Mieszkanek są 4 łazienki spełniające wymogi standaryzacji. Do dyspozycji mieszkanek są również:  wanna do zabiegów (hydro masażu), sala rehabilitacji, pomieszczenia do terapii zajęciowej.

Dom posiada windę, która bardzo pomaga w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie.

Dodaj komentarz