O nas

12239029168129.JPGDom Pomocy Społecznej istnieje od listopada 1951 roku.

Od początku jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Siostry prowadziły w tym budynku  od 1945 roku przedszkole i świetlicę dla młodzieży a  od 1951 r. dla osób niesprawnych intelektualnie.

Dom jest zlokalizowany na terenie miasta Zamościa. Lokalizacja ta zapewnia dobry dostęp Mieszkankom do korzystania z różnego rodzaju dóbr i usług społecznych, co daje większą możliwość integracji ze środowiskiem lokalnym.

Dom Pomocy Społecznej działa w ramach dwóch budynków – główny przy  ul. Żdanowskiej 3 oraz Filia ul. Radziecka 7.

Od 1998 roku Dom otworzył Filię przy ul. Radzieckiej 7 o nazwie „Dom Rodzinny”. Choć jest to dom pomocy społecznej ale działa na nieco innych zasadach. Przeznaczony jest dla kobiet niesprawnych intelektualnie ale na tyle sprawnych fizycznie, że są wstanie podjąć wymogi życia domowego. Dom jest zlokalizowany na terenie miasta Zamościa, przy ul. Radzieckiej 7  – na osiedlu domków jednorodzinnych. Lokalizacja ta zapewnia realizację podstawowego celu Domu – którym jest stworzenie Mieszkankom warunków życia jak najbardziej zbliżonych do życia przeciętnej rodziny w Polsce;  daje również możliwość integracji ze środowiskiem lokalnym.

Możesz przekazać 1% podatku na cel Domu Pomocy Społecznej Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi
W zeznaniu podatkowym należy wpisać: KRS 0000037220
oraz koniecznie dodaj cel szczegółowy:
Dom Pomocy Społecznej
ul. ŻDANOWSKA 3
22-400 Zamość

Dodaj komentarz